اقتصاد گردشگری بیش از شش برابر اقتصاد کشاورزی قابلیت تولید ثروت دارد

فرداد پرواز

17 مرداد 1396


مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: اگر حوزه گردشگری در کشور پا بگیرد، بیش از شش برابر اقتصاد کشاورزی مرسوم قابلیت تولید ثروت دارد.

کریم حاجی زاده با بیان اینکه اولین مولفه برای تولید ثروت حفظ سرمایه است، افزود: برای پایداری اقتصاد در گردشگری باید سرمایه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را حفظ کنیم.

حاجی‌زاده با بیان اینکه وظیفه ما حفاظت از مواریث تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور و برنامه‌ریزی برای تولید ثروت از این سرمایه است، تصریح کرد: تنوع بسیاری در تولید کالاهای مبتنی بر توانمندی شخصی وجود دارد که از ویژگی‌های جغرافیایی منطقه حاصل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی با دو بخش تولید کالا و حفاظت محتوای هنری و فرهنگی سر و کار داریم، خاطرنشان کرد: ما یک سازمان فنی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که به همه حوزه‌ها ورود پیدا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد خدماتی در دنیا 38 درصد ظرفیت تولید ثروت دارد، افزود: اگر حوزه گردشگری در کشور پا بگیرد، بیش از شش برابر اقتصاد کشاورزی مرسوم،قابلیت تولید ثروت دارد.


http://www.isna.ir