اقتصاد توریسم در ۱۷ شهر اروپایی

فرداد پرواز

29 آبان 1396


بیش از ۲۵ سال است که شورای جهانی سفر و گردشگری،دست به ارزیابی آثار اقتصادی و اشتغال سفر و گردشگری در سطوح کشوری و منطقه ای می زند. این اطلاعات برای تصمیم گیران درون دولت ها، بانک های سرمایه گذاری، تحقیقات آکادمیک و سازمان های چندجانبه در سراسر جهان و به خصوص در ۱۸۵ کشوری که گزارش های مفصلی برای آنها تهیه می شود، منبعی کلیدی محسوب می شوند.

گزارش اخیر شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)،درصدد آن است که یک ارزیابی مناسب از تاثیر اقتصادی و اشتغال بخش سفر و گردشگری در شهرها ارائه دهد. رشد آینده و موفقیت این بخش نیازمند تشخیص و نظارت بر روندهایی است که بر عادات سفرهای آینده حکمفرما هستند.

به طور کلی برآوردها نشان می دهد ۱۰ درصد از فعالیت اقتصادی جهان و ۲۹۲ میلیون فرصت شغلی در دنیا به بخش توریسم اختصاص دارد،که حدود ۱/ ۰ از اشتغال جهانی را تشکیل می دهد.

طبق گزارش های سازمان ملل، جمعیت شهری جهان به سرعت از ۷۴۶ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۴ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده و امروزه بیش از ۵/ ۵۴ درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. انتظار می رود این نسبت تا سال ۲۰۵۰ افزایش یافته و به ۶۰ درصد برسد. تعداد کل گردشگران جهان نیز،تا سال ۲۰۳۰ افزایش یافته و به ۸/ ۱ میلیارد نفر خواهد رسید. از سوی دیگر، تعداد گردشگران داخلی نیز به میلیاردها نفر می رسد. مشخص است که سهم شهرها از این میان چه اندازه مهم است و درک نرخ و تمرکز توریسم شهری در مقایسه با رشد گردشگری کشور برای سیاست گذاران مساله مهمی خواهد بود.

با هرچه بیشتر شهرنشین شدن جهان، نیاز به مدیریت این رشد و برنامه ریزی موثر برای آن بیشتر می شود. یک شهر موفق شهری است که در آن کسب و کار، زیرساخت، منابع و محیط، مشاغلی مناسب را برآورده کرده، همچنین از حمایت موثر دولت نیز برخوردار باشند.


http://www.donyayesafar.com