افسر ارشد تجاری جدید برای عمان ایر

فرداد پرواز

21 فروردین ماه


عمان ایرلند پل ستارس را به عنوان افسر اصلی خود منصوب کرده است.ستارس با همراهی سالها تجربه حرفه ای در صنعت حمل و نقل هوایی، به طور عمده بر توسعه یک طرح جامع و پایدار برای بهبود حمل و نقل ملی عملیات تجاری سلطانات عمان تمرکز خواهد کرد.عبدالعزیز ال ریزی، مدیرعامل اجرایی شرکت عمان، از انتصاب خود اعلام کرد و گفت: "ما خوشحالیم که از پل به عمان ایر کمک می کنیم تا به تقویت عملیات تجاری این شرکت ادامه دهیم، همانطور که ما به برنامه های توسعه هیجان انگیز خود ادامه می دهیم. "مدیریت درآمد، شبکه و برنامه ریزی، فروش، بازاریابی، تجارت الکترونیک، تعطیلات هوا عمان، تجربه مهمان، مراکز تماس و فروش محموله تجاری به او گزارش خواهد شد.

پل علاوه بر استقبال از تیم ما و نقش جدید او در مرحله بعدی از چرخش حیاتی است که تمرکز خود را بر حفظ موقعیت خود را به عنوان یک حامل بین المللی برجسته و توسعه خدمات نوآورانه مشتری محور ما" حیاتی است. " پیش از انتصاب وی، استارز معاون ارشد فروش جهانی، توزیع و محصولات فرعی امارات بود. ستارس در مورد انتصاب وی گفت: "این زمان هیجان انگیز برای پیوستن به عمان ایر است، زیرا همچنان به عنوان جایزه برنده بین المللی هواپیمایی در این جایگاه قرار دارد. "این اولویت هدف من برای کمک و حمایت از برنامه های گسترش عمان در طول این دوره رشد است. "گردشگری ورودی محور کلیدی برای عمان هوا و در حال حاضر با ترمینال مسافری کلاس جهانی فوق العاده است، هیچ وقت بهتر از زمان سفر به عمان برای اوقات فراغت، کسب و کار و یا هر هدف دیگر شده است. "من بسیار مشتاقانه منتظر کار با تیم برای جذب بیشتر بازدید کنندگان به عمان و عمان هوا هستم." نقش های قبلی Starrs شامل مدیر منطقه، عملیات تجاری، با امارات و مدیر کل در سراسر جهان فروش برای عمان ایر.