افزايش 33درصدي گردشگران خارجي وارد شده به فارس در3ماه اول امسال

فرداد پرواز

17 تیر 1396


فارس آنلاين، مصيب اميري بيان کرد: در مدت مشابه سال گذشته تعداد 137 هزار نفر از گردشگران خارجي به فارس سفر کردند.

وي افزود: همچنين در مدت زمان ياد شده در بخش گردشگري داخلي نيز با افزايش مواجه بوديم طوري که سال گذشته دو ميليون و 230 هزار نفر و امسال دو ميليون و 357 هزار نفر به فارس سفر کردند که نشان مي دهد

در بخش گردشگري داخلي نيز استان فارس شش درصد افزايش داشته است.

اميري اضافه کرد: يکي از اولويت هاي امسال ما رونق و توسعه صادرات صنايع دستي استان است.

او در بخش ديگري از سخنان خود ادامه داد: ثبت جهاني محور ساساني مربوط به دوره ساسانيان در سه شهرستان فيروزآباد با بهره مندي از آثار قلعه دختر و آتشکده و نقوش برجسته، کازرون با آثار شهر باستاني بيشاپور در منطقه تنگ چوگان و سروستان با آثار کاخ ساساني به سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (unesco) ارسال شده و مراحل کار در حال انجام است که تا پايان شهريورماه امسال بهترين زيرساخت هاي گردشگري، در آن مناطق ايجاد مي شود.


http://tnews.ir