افزایش احتمال وزارتخانه شدن «گردشگری»

فرداد پرواز

12 شهریور 1396


با تصویب کلیات طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در کمیسیون مشترک مجلس، امیدها برای بهبود ساختاری مدیریت گردشگری کشور جانی تازه گرفت. اداره امور گردشگری کشور تحت نظر یک وزارتخانه تخصصی، یکی از مطالبات فعالان گردشگری و همچنین صنایع دستی و میراث فرهنگی بوده است.

تجارب موفق جهانی نیز موید آن است، که تغییرات ساختاری و اهمیت به گردشگری در سطح وزارتخانه موجب جهش در رشد گردشگر و به تبع آن اقتصاد آن کشور، شده است. به عنوان مثال، ترکیه در سال 2000 میزبان 8 میلیون گردشگر بود. در سال 2003 دولت این کشور وزارتخانه ای با عنوان وزارت «فرهنگ و گردشگری» تاسیس کرد و با تمرکز بر این حوزه، ترکیه توانست تعداد گردشگران خود را در سال 2005 به 21 میلیون نفر برساند.

تجارب مشابهی نیز، در اندونزی و مالزی تکرار شده است و با توجه به ظرفیت های اقتصادی صنعت توریسم و اشتغال زایی و ارزش افزوده ای که با خود به همراه دارد، بسیاری از فعالان این حوزه مدت ها است که خواستار اهمیت دادن بیشتر دولت به این بخش شده و در گام نخست انتظار بهبود اوضاع را از اصلاح ساختاری و ایجاد وزارت گردشگری دارند. به باور آنها، با تبدیل این سازمان به وزارتخانه، مسوولان آن در برابر مجلس نیز وظیفه پاسخگویی خواهند داشت و این تغییر می تواند از انتصاب افراد غیر مرتبط در این نهاد جلوگیری کند.


tnews.ir