افتتاح ترمینال داخلی سلام ‌فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرداد پرواز

30 خرداد 98


ترمینال سلام با ظرفیت 5 میلیون مسافر با حضور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه امام خمینی (ره) افتتاح شد. این ترمینال به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است. ترمینال سلام نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور محسوب میشود و ظرفیت اعزام و پذیرش پنج میلیون مسافر در سال دارد. این ترمینال دارای تفاوتهای متعدد با دیگر ترمینالهای موجود در فرودگاههای کشور است که یکی از این تفاوتها طراحی منحصر به فرد آن محسوب می شود. مجموعهای از آثار هنری با معماری اسلامی-ایرانی به کار رفته در این پروژه ملی، آن را از دیگر ترمینالهای هوایی کشور متمایز کرده است.

با بهره برداری از ترمینال گالری سلام، ظرفیت فرودگاه بین المللی امام (ره) ۸۰ درصد افزایش می یابد و این مساله موجب به وجود آمدن امکان افزایش تعداد پروازها و پذیرش مسافر بیشتر در این فرودگاه می شود؛ رشد تعداد پروازها و مسافر نیز توسعه صنعت گردشگری که نقش مهمی در اعتلای اقتصاد کشور دارد را رقم خواهد زد. پس از ترمینال سلام باید تا پنج سال دیگر فاز اول ترمینال ایرانشهر با ظرفیت اعزام و پذیرش سالیانه ۲۵ میلیون مسافر مورد بهرهبرداری قرار گیرد، به همین منظور پس از افتتاح ترمینال گالری سلام، ساخت ترمینال ایران شهر در دستور کار قرار دارد.