اعلام آمادگي 2کشور براي حفظ تخت جمشيد

فرداد پرواز

24بهمن1395


مدتی است که رشد جلبک ها و فرسايش خاک در حال تخريب رساندن به تخت جمشيد است، در همين رابطه هم متخصصان ژاپن و ايتاليا اعلام آمادگي کرده‌اند تا در نگهداري از تخت جمشيد به شیراز کمک کنند.

بيش از يک سال از لغو تحريم هاي بين المللي عليه ايران گذشته است و اين اتفاق نمادي از گشايش ايران براي ديگر کشورها است. هرچند هنوز تنش هاي سياسي بين تهران و غرب ادامه دارد، اما يکي از صنايعي که بيش از همه از گرم شدن روابط ايران و غرب سود مي برد، صنعت گردشگري است؛ در طول سال گذشته تعداد توريست هاي خارجي ايران 18 درصد افزايش داشته و در اين ميان بيش از يک چهارم گردشگران از آمريکاي شمالي، اروپا و خاورميانه بودند.

در ميان مقاصد برتر گردشگري ايران شهر باستاني 2500 ساله اي وجود دارد؛ تخت جمشيد يا پرسپوليس. اين منطقه که در شمال شيراز قرار دارد در زمان اسکندر ويران شده است.


http://tnews.ir