اعزام تجار ایرانی به دهلی

فرداد پرواز

30بهمن1395


هیات تجاری و بازاریابی در زمینه خدمات و تجهیزات پزشکی و گردشگری از ایران به هند سفر خواهند کرد تا در زمینه مسائل مختلف به مذاکره به منظور توسعه روابط تجاری بپردازند.

همزمان با برگزاری کنگره جهانی گردشگری سلامت هیات تجاری – بازاریابی از ایران در زمینه خدمات و تجهیزات پزشکی و نیز گردشگری از ایران به دهلی نو اعزام می‌شوند تا علاوه بر حضور در کنگره مربوطه ضمن مذاکره با همتایان خود از سایر کشورها در حوزه‌های مربوطه در راستای توسعه روابط تجاری و صنعتی بپردازند.

ایرانی‌ها با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور در بخش گردشگری علاوه بر داشتن دانش لازم و کافی در این بخش می‌توانند زمینه‌ساز حضور گردشگران به استان‌های مختلف ایران که دارای جاذبه‌های گردشگری هستند، شده و علاوه بر این در زمینه آخرین خدمات گردشگری به مسافران کسب اطلاع کنند.

همچنین با توجه به گام‌های روبه رشدی که در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در ایران برداشته شده، این هیات تجاری و بازاریابی می‌تواند آخرین دستاوردهای ایرانی‌ها در این بخش را به دنیا معرفی کند و از آخرین تولیدات کشورهای خارجی در این حوزه مطلع شود. علاوه بر این در صورت وجود درخواست به منظور صادرات تجهیزات پزشکی از ایران به سایر کشورها و نیز واردات جدیدترین تجهیزات پزشکی در این حوزه به ایرانف تجار و بازرگانان ایرانی اعزام شده به دهلی نو می‌توانند زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری در بخش تجهیزات پزشکی باشند.


http://tnews.ir