اعتصاب 25 ساعته کارکنان فرودگاهی در برلین

فرداد پرواز

23اسفند1395


کارکنان بخش خدمات زمینی در دو فرودگاه برلین روز دوشنبه اعتصابی 25 ساعته را در اعتراض به دستمزدهای پایین خود برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مناقشه بر سر دستمزدهای کارکنان فرودگاهی در آلمان، پیشتر نیز منجر به لغو حدود یکهزار پرواز شده است.

اتحادیه تجاری آلمان موسوم به 'وردی' با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که کارکنان دو فرودگاه 'تگل' و 'شوئن فلد' در برلین پس از آغاز اعتصاب خود، دست از کار می کشند و صبح روز سه شنبه فعالیت خود را از سر می گیرند.

این اتحادیه خواستار افزایش حقوق کارکنان بخش خدمات زمینی تا 12 یورو در ساعت از رقم کنونی حدود 11 یورو در ساعت است.

شرکت های هواپیمایی چون 'ایر برلین'، 'لوفتهانزا'، 'ایزی جت' و 'رایان ایر' به این دو فرودگاه خدمات پروازی ارائه می دهند.

در همین حال، چک کردن مسافران، بارگیری و خالی کردن بار هواپیماها و هدایت هواپیماها در باند فرودگاه از جمله وظایف کارکنان بخش خدمات زمینی است.


http://tnews.ir