اطلاعات ASN نشان می دهد که 2017 در تاریخ هواپیما بی خطر ترین سال است

فرداد پرواز

14 دی 1396


شبکه ایمنی هواپیمایی آمار آمار تصادف هواپیمایی 2017 را نشان می دهد که در مجموع 10 مورد از حوادث هواپیمای مرگبار را به خود اختصاص داده است که در نتیجه 44 مرگ و میر ناشی از آن است.

در سال 2017، امن ترین سال برای هواپیمایی تجاری، داده های امنیتی شبکه حمل و نقل هوایی نشان می دهد.

در طول سال 2017، شبکه ایمنی حمل و نقل هوایی مجموع 10 حادثه هواپیمای کشنده را ثبت کرد ، در نتیجه 44 نفر از مسافران و 35 نفر در زمین. این باعث می شود تا سال 2017، سالمترین سال، هر دو به علت حوادث مرگبار و همچنین مرگ و میر ناشی از آن باشد. در سال 2016، ASN 16 حوادث و 303 حادثه را از دست داد.

پنج حوادث شامل بار حمل بار، پنج مسافر بود. با توجه به ترافیک هوایی مورد انتظار در سراسر جهان در حدود 36،800،000 پرواز، میزان تصادف یک حادثه مسافری پرواز مرگبار در هر 7،360،000 پرواز است.

به گفته رییس جمهور اس. اس. هارو رانتر، تعداد کمی از حوادث به عنوان تعجب نیست. "از سال 1997 به طور متوسط ​​تعداد حوادث هواپیمایی نشان دهنده کاهش مداوم و دائمی است که به دلیل تلاشهای مداوم ایمنی توسط سازمان های هوایی بین المللی مانند ایکائو، یاتا، بنیاد ایمنی پرواز و صنعت حمل و نقل هوایی.

در 31 دسامبر، هواپیمای بدون رانندگی 398 روزه بدون حادثه مسافر هواپیمای جت مسافربری بود. علاوه بر این، یک دوره رکورد 792 روز از زمان تصادف هواپیمای مدنی قبلی که بیش از 100 حیات را ادعا می کند، گذراند.


https://www.traveldailynews.com