اطلاعات مفیدی که درباره ی چین باید بدانیم

فرداد پرواز

شهرهای چین با معیارهایی از جمله اندازه جمعیت، زیر ساخت ها و چشم انداز اقتصادی به بخش های مختلف تقسیم می شوند.


اطلاعات مفیدی که درباره ی چین باید بدانیم:

بخش اداری چین سه شهر را به سه دسته تقسیم میکند. شهرستانها در سطح استان شامل شهرداری ها و مناطق ویژه اداری کشور، شهرستانها در سطح مقدماتی.

چین دارای 662 شهر است. شانگهای با داشتن 22 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای چین است. چین 34 ولایت دارد. در کل چین بیش از 160 شهر دارد که هر شهر جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارد.

چین دارای مناطق شهری است که مناطق شهری و پر جمعیت را با مناطق حومه ای و مناطق روستایی که کمترین جمعیت را دارند محاصره می کند. طبق داده های سال 2010 حدودا 674 میلیون نفر در مناطق روستایی کشور چین زندگی می کنند.

شهرها در چین به بخش های مختلف تقسیم می شوند به ویژه هنگامی که در رسانه ها مورد بحث قرار گیرند این سطوح با استفاده از معیارهای تعیین شده از جمله اندازه جمعیت، زیر ساخت ها و چشم انداز اقتصادی تعیین می شود.

شهرها در رده اول شامل شهرداری های مرکزی، مدیریتی شهرهای شانگهای ، تیانجی ،چونگینگ و پکن هستند که هر کدام جمعیت بیش از 10 میلیون نفر را دارند و جزو بزرگترین شهرهای چین هستند.

شهرهای رده دوم عبارتند از گویانگ، نانجینگ و چینه گوائو. و در رتبه سوم به عنوان شهرهای دسته دوم و توسعه یافته هستند.

اما بعضی از این دسته ها به لحاظ اقتصادی قابل توجه هستند. و رتبه چهارم اکثریت جمعیت شهری کشور را تشکیل می دهند.

15 تا از شهرهای بزرگ و پرجمعیت چین کدام شهرها شهرها هستند:

شانگهای – پکن – تیانجی – گوانژو – شنزن – دوگانگوان – چونگ کینگ – چنگدو – نانجینگ – نانچونگ – شیان – شنیانگ –هانگزو - هاربین