اصول مشترکی که برای کمک به حمل و نقل هوایی در نظر گرفته شده است، همچنان مزایای خود را ارائه می دهد

فرداد پرواز

08 اسفند 1396


CITY OF NEW YORK - انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) از مقامات دولتی و ذینفعان صنعت ایالات متحده خواستار توافق در مورد مجموعه ای از اصول مشترک برای فعال کردن هواپیما برای ادامه افزایش سطح مزایای ارائه شده در ایالات متحده و در سراسر جهان است.الكترورد دونانیك، مدیرعامل و مدیر عامل یاتا در گفتگو با روزنامه هواشناسی ایالات متحده كه توسط یاتا و بال یونایتد برگزار می شود، گفت: "حمل و نقل هوایی آزادی است. ما از محدودیت های جغرافیایی، فاصله و زمان، ما را آزاد می كند كه بهتر شود زندگی می کند و جهان را جایگاهی بهتر می کند. برای اطمینان از این که تجارت آزادی همچنان منافعی را ایجاد می کند، ما باید با پنج اصل اصلی هدایت شود:اولا ما باید ایمن باشیم و همیشه باید تلاش کنیم که حتی ایمن تر باشیم. دوم اینکه، هواپیما با مشارکت و همکاری، با استانداردهای جهانی تقویت می شود.سوم، دولت ها باید از ایجاد موانع نوآوری در بازار جلوگیری کنند.چهارم، حمل و نقل هوایی باید توسط زیرساخت های قابل اجرا و مقرون به صرفه باشد.سرانجام، هوانوردی باید پایدار باشد، هم از لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی.

De Juniac بر روی زیرساخت ها و نوآوری های بازار با اشاره ویژه به تحولات ادامه یافته در ایالات متحده تمرکز کرد.


https://www.traveldailynews.com