اصفهان پراز گردشگر خارجی

فرداد پرواز

20خردادماه


در فروردین امسال بیش از ۸۳ هزار گردشگر خارجی به اصفهان سفر کردند. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان معتقد است که در دهه های اخیر سابقه نداشته اصفهان این تعداد گردشگران خارجی به خود ببیند.

سفر ایرانی ها به شهرهای مختلف ایران و شلوغی جاده ها معمولا باعث می شود که گردشگران خارجی در اوایل فروردین به ایران سفر نکنند. اما امسال از همان ابتدای فروردین، اصفهان با موج بی سابقه ای از گردشگران خارجی روبرو شده که با آماری که از بلیت فروشی آثار تاریخی این شهر بدست آمده مشخص شده که در ماه اردیبهشت بیش از ۸۳ هزار گردشگر خارجی از آثار این شهر بازدید کرده اند. در بین گردشگران خارجی تعداد فرانسوی ها از همه بیشتر است و شهروندان ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی در جایگاه های بعدی قرار دارند. به علاوه گردشگران چینی، آسیای شرقی و آمریکایی ها هم در این شهر حضوری قابل توجه داشته اند. گردشگرانی از کشورهای تایلند و برزیل هم به صورت گروهی به اصفهان آمدند که از بازارهای جدید گردشگری به حساب می آیند.

با توجه به کمبود هتل در اصفهان قرار شده که برخی از رویدادهایی که هر سال در اردیبشهت در این شهر برگزار می شود به زمان دیگری موکول شود تا حداکثر ظرفیت های این شهر برای گردشگری به کار گرفته شود. همچنین مجوز ساخت ۶۷ هتل در این استان صادر شده و ساخت ۳۷ هتل جدید هم شروع شده است تا شهر برای اسکان گردشگران در آینده مشکلی نداشته باشد. سرمایه گذارهای زیادی تصمیم دارند خانه های تاریخی را خریده و آن ها به مجموعه های گردشگری تبدیل کنند که این کار به رونق گردشگری این شهر کمک بیشتری می کند.


www.eligasht.com