اصفهان محوری‌ترین شهر گردشگری ایران است

فرداد پرواز

2 شهریور 1396


معاون سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: در برنامه ششم که دولت آن را تهیه کرده مشخص شده است که دولت باید سالانه برای 5000 روستا،برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد و سالانه 380 هزار شغل،در روستاها ایجاد کند.

زرگر در نشست خبری اولین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا،اظهار کرد: اصفهان محوری‌ترین شهر گردشگری ایران است و این یکی از دلایل انتخاب اصفهان برای میزبانی جشنواره بوده است.

وی اضافه کرد: در برنامه ششم که دولت آن را تهیه کرده مشخص شده است که دولت باید سالانه برای پنج هزار روستا برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد و سالانه 380 هزار شغل،در روستاها ایجاد کند.

وی گفت: سرانه پیشنهادی سال نخست برای هر شغل 30 میلیون تومان است که حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و تا اواخر شهریور ماه منابع آن در اختیار سیستم عامل قرار می‌گیرد.

زرگر افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه اقتصاد روستایی در برنامه‌های دولت انجام شده است. حدود 60 هزار طرح در حوزه صنایع دستی، 2هزار مورد بوم گردی در حوزه گردشگری و به ارزش 16 هزار میلیارد تومان طرح آماده برای این کار،در حوزه روستا وجود دارد.


http://www.isna.ir