استونی می گوید که تعداد بازدید کنندگان بریتانیا در یک پنجم افزایش می یابد

فرداد پرواز

08 اسفند 1396


بازدید از استونی، افزایش تعداد بازدید کنندگان انگلیس را به مقصد در سال 2017 گزارش کرده است، که تعداد ورودی های توریستی انگلستان در مقایسه با سال 2016 افزایش یافته است.رقم از ژانویه تا دسامبر 2017 نشان می دهد افزایش 20 درصد، با بیش از 58،402 بازدید کننده انگلستان سفر به مقصد در طول 12 ماه است.این گزارش نشان می دهد تعداد اقامتگاههای اقامت در اقامتگاه های استونی در انگلیس 128.076 نفر بوده که در سال 2016 19 درصد افزایش داشته است.این خبر به این ترتیب است که مقصد استونی 100 در سال 2018 را جشن می گیرد - یک برنامه ویژه ای از رویدادها و طرح هایی برای نشان دادن 100 سالگرد استقلال کشور.یک برنامه هیجان انگیز از رویدادهای هنری، موسیقی و رویدادهای تاریخی به منظور ترویج مقصد بیشتر منتشر شده است.


http://www.breakingtravelnews.com