استاندارد سازی Grupo Posadas با ALICE

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


پلت فرم ALICE افزایش پاسخگویی و بهره وری عملیاتی برای همه هتل ها در هشت مارک Posadas از طریق یک پلت فرم تکنولوژی متحد و مشترک اجازه خواهد داد.

پلت فرم عملیات مهمانداری ALICE توسط اپراتور هتل مکزیکی Grupo Posadas S.A.B. انتخاب شده است. ادغام تمامی هشت مارک هتل Grupo Posadas با یک پلتفرم تکنولوژی قوی، استاندارد سازی عملیات در سراسر گروه را پشتیبانی و بهبود می بخشد و بینش از درخواست مهمان را فراهم می کند . این همکاری با 147 املاک Grupo Posadas بزرگترین مشتری برای ALICE است تا کنون یکی از آن ها که Grupo Posadas متعهد است تا سال 2020 به 300 املاک افزایش یابد.


https://www.traveldailynews.com