ازبکستان ترویج لوگو مارک های گردشگری منطقه را تشدید می کند.

فرداد پرواز

16 دی 1396


کمیته گردشگری دولتی ازبکستان قصد دارد کار را برای ایجاد و ترویج لوگو مارک های گردشگری منطقه ای کشور تشدید کند."هر منطقه ازبکستان باید در بازار گردشگری شناخته شود. یک گام مهم در این راستا ایجاد آرم های مارک های گردشگری در مناطق است. آنها در آینده ای نزدیک برای همه مکان هایی که برای توسعه گردشگری جذاب هستند ایجاد خواهند شد. روند ایجاد آنها قبلا آغاز شده است. متاسفانه، در تمام مناطق موفق نبود. کمیته گفت: در برخی موارد، به دلائل دیگر، لازم بود که تصمیم به لغو لوگوی معتبر صادر شود.در نتیجه، برای مکان های زیارت توریستی، که در آن آرم ها وجود ندارد، آن ها ایجاد خواهند شد. آرم های دیگر از لحاظ تطابق با الزامات تعیین شده ارزیابی خواهند شد.به گفته کمیته دولتی توسعه گردشگری، در حال حاضر برنامه ریزی شده است که استانداردهای ارائه امتیازات و ترجیحات به تولید کنندگان سوغاتی و محصولات بسته بندی، که تبلیغ نام تجاری توریستی ازبکستان را در بر می گیرد، توسعه می دهد.


https://www.azernews.az