ارمنستان Armeniaدر ده کشور جذاب ترین کشور برای بازدید در سال 2018 است

فرداد پرواز

3 دی 1396


ارمنستان در فهرست ده کشور پر جنب و جوش که برای گردشگران در سال 2018 برگزار می شود، فهرست شده است. این فهرست توسط انتشارات مشهور راهنماهای توریست Fodor ساخته شده است.این کشور کوچک قفقاز دارای ثروت فراوان تاریخ، فرهنگ و مهمان نوازی است. "اشاره شد که کوه های ناهموار و دره های حاصلخیز ارمنستان، پر از صومعه های باستانی و روستاهای سنتی، یک رویای زیست محیطی گردشگری هستند و مسیرهای پیاده روی و برنامه های جدید، آسان تر برای کشف خارج از منزل بزرگ این کشور است.کارشناسان فدورا اظهار داشتند که بهترین زمان بازدید از ارمنستان بهار یا پاییز است، زمانی که جشنواره ها در داخل کشور برگزار می شود.


https://news.am