ایران ارزان ترین مقصد سفر جهان

فرداد پرواز

19 فروردین 1396


ایران در تازه ترین گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد به رتبه 93 رسید.

مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت رقابت پذیری بخش سفر و گردشگری در مناطق و کشورهای مختلف جهان پرداخته است. این گزارش که از سوی این سازمان معتبر بین المللی منتشر می شود، با استفاده از نماگر های مختلفی وضعیت زیرساخت های خدمات گردشگری و زیرساخت های زمینی، بنادر و هوایی، منابع فرهنگی و سفرهای تجاری، منابع طبیعی، پایداری زیست محیطی، رقابت پذیری قیمتی، آزاد بودن دسترسی در سطح بین الملل، اولویت بخش سفر و گردشگری، میزان آمادگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی و نیروی کار، سلامت، ایمنی و امنیت و نیز محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف اندازه گیری کرده، و سپس با مقایسه آنها نوعی رتبه بندی فراهم می کند.

صعود 4 پله ای ایران در رقابت پذیری توریسم

گزارش این سازمان در سال 2017 نشان می دهد که اسپانیا، فرانسه و آلمان همچنان به ترتیب در صدر برترین کشورها از نظر رقابت پذیری گردشگری قرار دارند و ژاپن نسبت به گزارش سال 2015 از جایگاه نهم به رتبه چهارم انتقال یافته است. ایالات متحده نیز شاهد سقوط دو پله ای بوده و ششم شده و بریتانیا همچنان در مقام پنجم باقی مانده است. در میان کشورهای همسایه و خاورمیانه نیز امارات متحده عربی با 5 پله سقوط در گزارش جدید به رتبه 29 رسیده، اما همچنان برترین کشور منطقه است. پس از امارات، قطر نیز با 4 پله سقوط به جایگاه 47 رسیده است، بحرین بدون تغییر در رتبه 60 مانده، عربستان سعودی با یک پله صعود به جایگاه 63 رسیده، عمان با یک پله سقوط به جایگاه 66 تنزل یافته، آذربایجان با رشد قابل توجه 13 پله ای ،به رتبه 71 رسیده، مصر با 9 پله صعود 74 شده، اردن با 2 پله صعود در رتبه 75 قرار گرفته و در نهایت ارمنستان با پرش 5 پله ای، هشتاد و چهارم شده است که همگی بالاتر از ایران قرار دارند. قابل توجه است که کشور ترکیه به رغم مشکلات اخیر خود، بدون تغییر همچنان در رتبه 44 قرار دارد و تایلند نیز با یک پله صعود، 34 شده است.

ایران در مسیر صعود

بنا بر گزارش تازه این سازمان، جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری سال 2017 به رتبه 93 از 136 کشور مورد بررسی ارتقا یافته که نشان دهنده بهبود وضعیت این صنعت در کشور است. در سال 2015 که گزارش قبلی این سازمان منتشر شد، رتبه ایران از میان 141 کشور مورد بررسی 97 اعلام شده بود. از نظر امتیازات کسب کرده نیز ایران اکنون به 3.4 رسیده است حال آنکه در گزارش سال 2015 امتیاز آن 3.3 بود. حال که گزارش کلی نشان دهنده بهبود وضعیت کلی زیرساخت ها و رقابت پذیری گردشگری در ایران است، باید پرسید که کدام بخش ها ،در این دو سال بهبود یافته اند و کدام بخش ها وضعیتشان چندان تغییری نیافته یا احیانا با پسرفت روبه رو شده اند.


http://www.donyayesafar.com