فرداد پرواز

تور چین | پکن + شانگهای (نوروز 98)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
14,790,000 تومان 17,190,000 تومان 14,790,000 تومان 14,790,000 تومان 11,690,000 تومان پکن + شانگهای

STD Room

15,500,000 تومان 18,800,000 تومان 15,500,000 تومان 14,200,000 تومان 10,200,000 تومان پکن + شانگهای

STD Room

15,900,000 تومان 19,500,000 تومان 15,900,000 تومان 14,400,000 تومان 10,600,000 تومان پکن + شانگهای

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14,790,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17,190,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14,790,000 تومان
کودک با تخت
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت
11,690,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15,500,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18,800,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15,500,000 تومان
کودک با تخت
14,200,000 تومان
کودک بدون تخت
10,200,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
19,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15,900,000 تومان
کودک با تخت
14,400,000 تومان
کودک بدون تخت
10,600,000 تومان
توضیحات
STD Room