فرداد پرواز

تور موریس | موریس (نوروز 98)

Turkish Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
20,900,000 تومان 27,900,000 تومان 20,900,000 تومان 15,900,000 تومان 12,200,000 تومان موریس

STD Room

21,900,000 تومان 26,900,000 تومان 21,900,000 تومان 18,900,000 تومان 15,500,000 تومان موریس

Superior Room

23,900,000 تومان 29,900,000 تومان 23,900,000 تومان 21,900,000 تومان 14,900,000 تومان موریس

Superior Garden Room

26,900,000 تومان 37,900,000 تومان 26,900,000 تومان 23,900,000 تومان 16,900,000 تومان موریس

Garden Manor House

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
20,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
27,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
20,900,000 تومان
کودک با تخت
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت
12,200,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
21,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
26,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
21,900,000 تومان
کودک با تخت
18,900,000 تومان
کودک بدون تخت
15,500,000 تومان
توضیحات
Superior Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
23,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
29,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23,900,000 تومان
کودک با تخت
21,900,000 تومان
کودک بدون تخت
14,900,000 تومان
توضیحات
Superior Garden Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
26,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
37,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
26,900,000 تومان
کودک با تخت
23,900,000 تومان
کودک بدون تخت
16,900,000 تومان
توضیحات
Garden Manor House