احصای 11 مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی گردشگری

فرداد پرواز

04 مرداد 1396


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، از احصای 11 امر تصدیگری قابل واگذاری به تشکل های خصوصی گردشگری خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدحسن کرمانی با اشاره به اجرای بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم، توسعه گفت: «معاونت گردشگری در دور قبل، ماده 25 را در هیات دولت مصوب کرد که به بخش دولتی اجازه می داد در شکل گیری تشکل ها دخالت کند، اما خوشبختانه با دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی دستور توقف اجرای این قانون تا زمان بازنگری و اصلاح ایرادها، صادر شد.»

وی در ادامه اظهار کرد: «بخش خصوصی بر این باور است که ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت، بر آنها بهانه ای برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی بوده و برای واگذاری امور به بخش خصوصی لازم نیست تشکل تازه ای ایجاد شود. دولت نمی تواند برای بخش خصوصی تشکل درست کند.»


http://www.donyayesafar.com