اجلاس وزرای 60 کشور در مورد گردشگری

فرداد پرواز

7 آذر 1396


وزرای گردشگری از 60 کشور و رهبران شرکت های خصوصی و انجمن های خصوصی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری و بازار جهانی مسافرت در لندن برگزار می شود تا درباره چالش های گردشگری پایدار بحث و گفتگو کنند. مسائلی مانند مدیریت تراکم، اندازه گیری تاثیرات گردشگری یا نقش بخش خصوصی در ترویج گردشگری به عنوان یک ابزار موثر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این اجلاس مورد بررسی قرار میگیرد


http://media.unwto.org/news