اجرای طرح خانه مسافر در اصفهان

فرداد پرواز

26 مهر 1396


معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، از اجرای طرح خانه مسافر ویژه اقامت گردشگران در غرب و جنوب استان اصفهان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، محسن یارمحمدیان در جلسه ای که با حضور کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مجری استانی طرح خانه مسافر و کارشناسان و نمایندگان آن ها در شهرستان های استان برگزار شده بود، اظهار کرد: طرح خانه مسافر ویژه اقامت گردشگران در غرب و جنوب استان اصفهان اجرائی می شود.

وی افزود: با توجه به ورود گردشگران در فصول مختلف در شهرستان ها و مناطق مختلف استان، اجرای طرح خانه مسافر ویژه اقامت گردشگران در شهرستان های لنجان، گلپایگان، خوانسار، شهرضا، فریدون شهر و چادگان با توجه به حضور چشمگیر گردشگران اجرائی می شود.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، در پایان تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد مجری طرح خانه مسافر استان اصفهان، متقاضیان واجد شرایط را شناسائی و ساماندهی کند و پس از اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و مراجع ذی صلاح این طرح اجرا شود.


tnews.ir