اثرات فرهنگی جنگ بر روی گردشگران

فرداد پرواز

05 اسفند 1395


به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ منوچهر جهانیان در این همایش در خصوص اثرات فرهنگی جنگ بر روی گردشگران، گفت: با توجه به حضور گردشگران از هر طبقه و گروهی و با سنین مختلف و میزان سواد و آگاهی و سطح درآمدی در مناطق جنگی، به نوعی حس میهن دوستی، غرور، وحدت و وفاق ملی و همبستگی را در میان آن ها برمی انگیزد.

جهانیان افزود: حضور گردشگران در مناطق جنگی یک نوع حس نوستالژیک را در آنان ایجاد می کند که مرور شرح خاطرات، رشادت ها، ایثارگری ها و دفاع جانانه از این سرزمین و مرز پرگهر توسط دلیرمردان همیشه جاودان تاریخ و زنده نگه داشتن نام و یاد آن ها وظیفه ای است که در بخش های میراث فرهنگی و راهیان نور و مراکز علمی و آموزشی باید بدان پرداخته شود.

این عضو هیات عملی جهاد دانشگاهی گفت: امروزه گردشگری جنگ یا همان (war tourism) به نوعی بعد از جنگ های اول و دوم جهانی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان، روسیه، ژاپن و سایر مناطقی که با جنگ و درگیری ها مواجه شده اند، رایج است و با ایجاد یادمان ها و بناهای یادبود به حفظ و حراست از آن می پردازند.

جهانیان ادامه داد: ارتباط بین گردشگری و جنگ اساسا از دو جنبه قابل بررسی است: اول از منظر نقش و اهمیتی که گردشگری در برقرای صلح و آرامش بین کشورهای همسایه و در خطوط مرزی دارد. در این رویکرد، به گردشگری به عنوان مقوله ای مؤثر در پایداری صلح و دوستی نگریسته می شود. بدون تردید مبارزات نظامی و اختلافات میان کشورها پیامدهای منفی بر گردشگری دارد. زیرا جنگ شرایطی را فراهم می آورد که تداوم گردشگری در آن غیرممکن به نظر می رسد و فعالیت های اقتصادی متکی به گردشگری به دلیل ناپایداری هایی که جنگ ها با خود به همراه آورده اند، تحت تأثیر قرار می گیرند. به همان میزان که گردشگری قادر است شرایط رشد و تنوع اقتصادی و توسعه زیرساخت ها و مبادلات خارجی را فراهم کند، جنگ در مدت کوتاهی، همه چیز را تخریب می کند. بنابراین دوری از جنگ و مناقشات داخلی و خارجی و حفظ شرایط صلح و أمنیت به پایداری گردشگری در کشورها کمک می کند.

مدرس دانشگاه علم و فرهنگ در تشریح جنبه دوم ارتباط بین گردشگری و جنگ، گفت: ارتباط بین جنگ و مکان های یادبود مرتبط با آن، برای کشورهای درگیر، در دوران پس از جنگ است. رشادت ها، قهرمانی ها، میادین جنگ، ادوات نظامی و یادمان ها و نظایر آن در زمان حاضر، از منابع گردشگری محسوب می شوند و این قابلیت را دارند که بعد از جنگ به جاذبه های گردشگری تبدیل شوند. زیرا جنگ فقط یک زمان، مکان و رویداد نیست بلکه نمایشی از یک درام جدی و قوی بشری است که نه تنها تحت تاثیر تغییرات جمعیتی و نوآوری های فنی در طول جنگ است، بلکه به دلیل اهمیت نوستالژی، خاطرات، افتخارات و تجدید دیدار، در دنیای امروز، این پتانسیل را دارد که به عامل انگیزشی، مهمی در گردشگری تبدیل شود و با برنامه ریزی، ساماندهی و سازماندهی خدمات رسانی و ایجاد سایت موزه ها در کنار باغ موزه های دفاع مقدس و تربیت راهنمایان مجرب و آموزش دیده از نسل جنگ می توان شرایطی را فراهم آورد که گردشگران داخلی و حتی گردشگران خارجی را به بازید از این مناطق تشویق کرد.


http://www.donyayesafar.com