اتصال British Airways به کاستاریکا گردشگری

02 اسفند 1396

آخرین ارقام هیئت گردشگری کاستاریکا نشان می دهد که در مجموع 76،173 بازدید کننده از انگلیس به مقصد در سال 2017 سفر کرده اند که نشان دهنده افزایش 6.7 درصدی در سال گذشته است.

این نشانگر مثبت موقعیت انگلستان را به عنوان بزرگترین منبع منبع کاستاریکا در اروپا تقویت می کند.

آلمان (70،960)، فرانسه (69،803) و اسپانیا (69،782) از انگلستان در سال 2017 تعداد بازدید کننده به کاستاریکا را دنبال می کنند.

بریتانیا همچنین بزرگترین بازار منبع بازدیدکنندگان کاستاریکا در سال 2016 بود (71،392)، یک سال پس از آنکه British Airways پروازهای مستقیم بین لندن گاتویک و سان خوزه را آغاز کرد.

راب ویلسون، نماینده انگلیس برای هیئت گردشگری کاستاریکا، گفت: "ما بسیار خوشحالیم که رشد روز افزون بازدیدکنندگان از انگلستان به کاستاریکا، به شدت به وسیله مسیر BA کمک کرده است.

http://www.breakingtravelnews.com