اتحادیه ها برای دیدار با مدیران Bombardier به عنوان مهلت سری c نزدیک می شوند

فرداد پرواز

23 آذر 1396


اتحادیه هایی که کارگران بمباردی را در کانادا و ایرلند شمالی نمایندگی می کنند با آلن بلملار رئیس اجرایی Bombardier دیدار خواهند کرد تا بحث مربوط به تجارت بوئینگ با هواپیماهای سری C را مورد بحث قرار دهند.جری دیاس، رییس جمهور ملی، گفت: "ما به سرعت با اداره دادگستری ایالات متحده در 19 دسامبر تصمیم می گیریم که آیا تعرفه 300 درصدی ناعادلانه که در سری B بمباردیر به کار گرفته می شود، اجازه داده می شود.

Unifor و Unite با همکاری مشترک برای یافتن راه حل برای جنگ بین Bombardier و Boeing با هدف مشترک برای حفاظت از مشاغل صنعت هوافضا در هر دو کشور پرداختند.

رهبران Unifor و نمایندگان هوا فضا در این هفته در مونترال برای ایجاد یک استراتژی مشترک با هیئت نمایندگی کارگران بمباردیر ایرلند شمالی به رهبری استیو ترنر معاون وزیر امور خارجه متحد هستند.ترنر گفت: "با هم متحد شویم و Unifor در تلاش ما برای محافظت از مشاغل در Bombardier و در زنجیره عرضه بیشتر نخواهد کرد.


http://www.breakingtravelnews.com