ابیانه برای جهانی شدن تلاش می کند

فرداد پرواز

1395/8/25


با به تصویب رسیدن پیشنهاد اصلاح تأسیسات گاز ابیانه در راستای آماده سازی این روستای تاریخی برای ثبت جهانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در این زمینه گرفته شد.

یوسف حسنی با اشاره به جلسه ای که روز یکشنبه23 آبان با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان رییس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان فرماندار شهرستان نطنز رییس شورای اسلامی و دهیار روستای تاریخی ابیانه مدیر شرکت گاز شهرستان نطنز کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف شرکت گاز و نظام مهندسی و پایگاه میراث فرهنگی ابیانه برگزار شد و از پیشنهاد مصوباتی خبر داد که براساس آن می توان روستای ابیانه را برای ثبت جهانی در وضعیت بهتری قرار داد.

وی با اشاره به توجه شرکت گاز به ابعاد اجتماعی اقتصادی و اقلیمی موضوع اصلاح تأسیسات گاز ابیانه اشاره کرد و گفت: در این زمینه ضرورت نگاه جامع به همه ی ابعاد موضوع به خصوص شرایط ویژه روستای ابیانه و بافت تاریخی و اجتماعی خاص آن مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین علویان مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان توجه ویژه به میراث فرهنگی روستای تاریخی ابیانه و بهسازی تأسیسات عمومی این روستا را الزامی دانست و از تلاش خود برای به پیشبرد این اتفاق مهم در راستای ثبت جهانی ابیانه خبر داد.

وی در ادامه گفت: همه ی اطلاعات لازم برای اصلاح تأسیسات گاز در ابیانه خارج شده و آمارها در دسترس است .همینطور راهکارهای تخصصی توسط واحد مهندسی این شرکت بررسی شده و بهترین آنها مشخص شده است.

در این جلسه رضا علیرضایی رئیس شورای اسلامی ابیانه با اشاره به اصلاح تأسیسات گاز ابیانه به ساختار سنتی زندگی در ابیانه و تاثیر ایجاد شده توسط خدمات نوین تأسیسات عمومی بر زندگی در این روستا اشاره کرد و گفت: با توجه به اشتیاق مردم این روستا نسبت به بهسازی سیمای عمومی روستا و حفظ میراث فرهنگی ابیانه باید به شرایط زندگی مردم ابیانه در فرایند این تغییرات نیز توجه کرد.

احمد نجیبی سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ابیانه هم در این جلسه درخواست های سازمان میراث فرهنگی در ارتباط با اصلاح تأسیسات گاز ابیانه را بیان کرد و راهکارهای بهینه مورد قبول کارشناسان میراث فرهنگی را مورد تأکید قرار داد.در آخر کار به نتیجه رسیدند تا پیشنهادات با جزییات تصویب شده در تعداد محدودی از بناهای ابیانه اجرا شود و با بررسی این نمونه ها در محل ، ادامه کار در سطح وسیع تر پیگیری شود.


منبع:خبرگزاری ایسنا

لینک:http://isna.ir/news/95082416862