آینده روشن در پیشروی گردشگری ایران

فرداد پرواز

28 آذر 1396


گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری نشان دهنده پیشرفت های چشمگیر در صنعت گردشگری کشور است.صنعت گردشگری ایران به عنوان مقرون به صرفه ترین قیمت ها در جهان برای بازدید کنندگان خارجی محسوب می شود.به طور کلی، گزارش WEF نشان داد که رتبه بندی رقابتی مسافران و گردشگری در ایران طی دو سال گذشته با چهار امتیاز بهبود یافته است.گزارش 2017 شورای جهانی مسافرت و گردشگری همچنین نشان دهنده پیشرفت های چشمگیر در صنعت گردشگری کشور است.همانطور که در وب سایت رسمی WTTC گزارش شده است، سهم مستقیم صنعت گردشگری و گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 367 تریلیون ریال (9.6 میلیارد دلار) بود که 2.9 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، هدف توسعه زیرساخت های گردشگری در یک شهر ، نه تنها مشاغل مستقیم را در خدمات گردشگری مانند مسکن و مهمان نوازی فراهم می کند، بلکه موجب رونق در کسب و کار مانند صنایع دستی، غذا، لباس، حمل و نقل و بسیاری از بخش های دیگر خواهد شد.


https://en.mehrnews.com