آمار نشان می دهد 2017 یک رکورد سال برای گردشگری در جنوب Devon بود

فرداد پرواز

21 دی 1396


این خبر توسط شورای منطقه Teignbridge مورد تقدیر قرار گرفته است، که می گوید این فقط نشان می دهد که صنعت گردشگری در منطقه مهم است.آخرین آمار منتشر شده از Visit South Devon نشان می دهد که 2017 یکی از بهترین رکورد های صنعت گردشگری جنوب Devon است.برخی از شهرهایی که بیشترین توجه را در سال 2017 به خود جلب کردند عبارت بودند از: Teignmouth، Salcombe، Dawlish و Exmouth، و 75 درصد از بازدیدکنندگان در وب سایت در سال 2017 توسط بازدیدکنندگان جدید حضور داشتند. Cllr Jeremy Christophers ،رهبر شورای شهر تیانجریج، گفت: "این خبر فوق العاده است و نشان می دهد که صنعت گردشگری به اقتصاد محلی ما اهمیت می دهد. در سال 2017، Dawlish Warren وضعیت شجاعت آبی بل را برای 19 ساله به عهده گرفت و همچنین سرمایه گذاری قابل توجهی را برای شارژ کارهایی برای بهبود ساحل برای بازدیدکنندگان برای لذت بردن دریافت کرد. ما همچنین خبرهای هیجان انگیز دریافت کردیم که نقاط شنا در Teignbridge همه استانداردهای کیفیت عالی حمام را به دست آورده اند.


http://www.devonlive.com