آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری اعلام شد

فرداد پرواز

31 تیر 1396


رئیس ستاد مرکزی هماهنگی، خدمات سفر گفت: مجموع اقامت کنندگان در واحدهای اقامتی کشور ۸۰ میلیون و ۱۰۷هزار و ۳۴۵ نفرشب اقامت ثبت شده است.

به گزارش ایلنا؛ مرتضی رحمانی، در بازدید از تأسیسات گردشگری محور هراز با اعلام آخرین گزارش آماری حوزه گردشگری داخلی در بازه زمانی 1 فروردین تا 15 تیر سال 96 گفت: بر اساس آمار موجود، مجموع اقامت کنندگان در واحدهای اقامتی کشور 80میلیون و 107هزار و 345 نفرشب اقامت ثبت شده است که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با 23 درصد رشد همراه بوده است.

وی افزود: بر این اساس مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری 134میلیون و 32هزار و 820 نفر اعلام شده است که این رقم نیز نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

رحمانی اضافه کرد: همچنین مجموع بازدیدهای نظارتی نیز طی چهار ماه نخست سال جاری، 79054 مورد بوده است ،که این آمار نیز با 23 درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال 95 رو به رو بوده است.


tnews.ir