آمادگی super six برای کمپ

فرداد پرواز

23 دی 1396


سایت های جدید 'super six' آمادگی مجموع آپارتمان های را به 44 نفر در انگلستان می رسانند که مجموعا بیش از 200 چادر مجهز به چمدان سفارشی را پیش رو دارند.کمپین برای اولین بار در سال 2015 راه اندازی شد تا افراد جدید را به این سرگرمی جذب کند.درآمد سالانه کمپین سال گذشته برای اولین بار 1 میلیون پوند بود.باب هیل، مدیر هتل های باشگاه کمپینگ و کاروان، گفت: " برای فصل 2018 ما چادرهای آمادگی خود را در شش مکان جدید مشاهده خواهیم کرد. "با توجه به سفر انجمن آبتا، این ایستگاه در سال آینده با دو سوم افراد برنامه ریزی شده در بریتانیا ادامه خواهد یافت. چادرهای آمادگی ما راه ایده آل برای مسافران برای حمایت از این روند است که به نوبه خود از کشورهای محلی و گسترده تر بریتانیا پشتیبانی می کند.


https://www.traveldailynews.com