آمادگی میراث فرهنگی برای توسعه توریسم سلامت

فرداد پرواز

17 آبان 1396


«محب خدایی» گفت: سازمان میراث فرهنگی برای توسعه توریسم سلامت،آمادگی کاملی برای همکاری با وزارت بهداشت را دارد تا پتانسیل و ظرفیت و توانمندی پزشکی ایران را در جامعه جهانی تبلیغ کند.

به گزارش ایسنا، «محمد محب خدایی» در همایش روسای بیمارستان‌های دارای واحد پذیرش بیماران بین‌الملل، اظهار داشت: خدمات حوزه سلامت در ایران کیفیت بسیار خوبی دارد، اما در حوزه بازاریابی و جذب توریسم سلامت، وظایفی داریم و جذب گردشگر منافعی برای گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه به دنبال دارد که تقویت آن، نیازمند اقدامات بین بخشی و کار تیمی است.

محب خدایی اظهار کرد: بسیاری از پزشکان ایرانی در کشورهای دیگر خدمات تخصصی پزشکی را ارائه می‌دهند، اما در واقع خدمات دهنده را صادر کرده‌ایم؛ در حالی که باید خدمات گیرنده را به کشور وارد کنیم.

وی تصریح کرد: ورود توریسم سلامت به کشور باعث رونق و انتفاع حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های هوایی، هتل‌ها و حمل و نقل می‌شود ایران در این حوزه، موفقیت‌های چندانی نداشته‌ و لازم است که مشوق هایی ایجاد کنیم تا گردشگر سلامت، به گرفتن خدمات در ایران تشویق شود.


http://www.isna.ir