آلوین سارجنت نویسنده مجموعه فیلمهای »مرد عنکبوتی«درگذشت.

فرداد پرواز

22 اردیبهشت 98


سارجنت برنده دو جایزه اسکار، در سن ۹۲ سالگی درگذشت. سارجنت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را دو بار با فیلمهای »جولیا« در سال ۱۹۷۸ و »مردم معمولی« در سال ۱۹۷۴ به خانه برد.