آستین پاتخت تگزاس مسیر دیگری را به اروپا می کشد - لوفتهانزا

فرداد پرواز

14 آبان 97


لوفتهانزا پرواز های مستقیم به آلمان از آستین، تگزاس را اضافه می کند.

از 3 ماه می، لوفتهانزا با پرواز مستقیم از آستین به بزرگترین مرکز فرانکفورت خواهد رفت.

لوفت هانزا می گوید مشتریان آستین قادر خواهند بود تا بیش به 200 مقصد در 100 کشور از طریق فرانکفورت متصل شوند.