نشانی و شماره تماس سفارتخانه ها

فرداد پرواز

آذربایجان - تهران

منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور - ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ نمابر 22217504


آرژانتین - تهران

منطقه ٦ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ نمابر ٨٨٧١٢٥٨٣


آفریقای جنوبی - تهران

منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 نمابر 22719516


آلمان - تهران

منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧

نمابر ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣


اتریش - تهران

منطقه ٦ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠

نمابر ٨٨٧١٠٧٧٨


اردن - تهران

منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨

نمابر ٦٦٧٠٠٦٥٧2


اروگوئه - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی ٢٢٠٥٢٠٣٠

نمابر22052030


ازبکستان - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١

نمابر ٢٢٢٩٩١٥٨


اسپانیا - تهران

منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو - پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١


استرالیا - تهران

منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦

نمابر٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤


اسلوواک - تهران

منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش - خ. سرلشگر فل ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤نمابر

, ٢٢٤٠٦٤٩٥


اسلوونی - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه - نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣

نمابر ٢٢٢٨٢١٣١


افغانستان - تهران

منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ نمابر ٨٨٧٣٥٦٠٠


اکراین - تهران

منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ نمابر ٨٨٠٠٧١٣٠


الجزایر - تهران

منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - ش. ٦ ٢٢٤٢٠٠١٥ نمابر ٢٢٤٢٠٠١٧


یمن - تهران

منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦

نمابر ٢٢٤١٩٩٣٤


یونان - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤

نمابر ٢٢٠٥٧٤٣١


امارات متحده عربی - تهران

منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧

نمابر ٨٨٧١٨٨٢٢


انگلیس (بریتانیا) - تهران

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ نمابر ٦٦٧١٠٧٦١

, ٦٦٧٠٠٧٢٠


اندونزی - تهران

منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧

نمابر ٨٨٧١٨٨٢٢


ارمنستان - تهران

منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨

نمابر ٦٦٧٠٠٦٥٧


اوگاندا - تهران

منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. سوم ٧٧٦٤٣٣٣٥

نمابر ٧٧٦٤٣٣٣٧


ایتالیا - تهران

منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١

٦٦٧٢٦٩٥٥ نمابر 66726961


ایرلند - تهران

منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١

نمابر 22286933


بحرین - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, 88775365 ، نمابر٨٨٧٧٩١١٢

, ٨٨٨٨٠٢٧٦


برزیل - تهران

منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, نمابر ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥


برونئی دارالسلام - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - ش. ٦٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠

نمابر ٨٨٧٨٣٣٨١


بلاروس - تهران

منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر - شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ نمابر ٢٢٧١٨٦٨٢


بلژیک - تهران

منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ نمابر ٢٢٠٤٤٦٠٨


بلغارستان - تهران

منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ نمابر ٨٨٧٧٩٦٨٠


بنگلادش - تهران

یوسف آباد شمالی ، خیابان 64 شرقی ، کوچه یکم ، هخیابان 12 متری احداثی ، پلاک 7 ، 88601781-83 نمابر 88605445


بوسنی و هرزگوین - تهران

منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - ش. ٤٨٥ ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ نمابر ٨٨٠٩٢١٢٠


پاکستان - تهران

منطقه ٦ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده - ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ نمابر ٦٦٩٤٤٨٩٨


پرتقال - تهران

منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ نمابر ٢٢٥٥٢٦٦٨


تاجیکستان - تهران

منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم - ٢٢٢٩٩٥٨٤ نمابر ٢٢٨٠٩٢٩٩


تایلند - تهران

منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ نمابر ٧٧٥٣٢٠٢٢


ترکمنستان - تهران

منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, نمابر ٢٢٥٨٠٤٣٢


ترکیه - تهران

منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢نمابر ٣٣١١٧٩٢٨


تونس - تهران

منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پ. ١٠ ٢٢٨٤٠٠٣٨ نمابر ٢٢٨٤٤٦٧٤


چک - تهران

منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ نمابر ٢٢٨٠٢٠٧٩


چین - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ نمابر ٢٢٢٩٠٦٩٠


دانمارک - تهران

منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ نمابر ٢٢٠٣٠٠٠٧


روسیه - تهران

منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ نمابر ٦٦٧٠١٦٥٢


رومانی - تهران

منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ نمابر ٧٧٥٠٩٨٤١


زلاندنو - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣نمابر


زیمبابوه - تهران

منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پ. ٢٤ ٢٢٠٢٧٥٥٣ -


ژاپن - تهران

منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ نمابر ٨٨٧١٣٥١٥


ساحل عاج - تهران

منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - ش. ٤ ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ نمابر ٢٢٤٠٠٩٣٨


سریلانکا - تهران

منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پ. ٢٨ ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ -


سنگال - تهران

منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان زند ٨٨٨٩١١٢٣ نمابر ٨٨٨٠٥٦٧٦


سوئد - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١نمابر


سوئیس - تهران

منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ -


سودان - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ نمابر ٨٨٧٩٢٣٣١


سوریه - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ نمابر ٢٢٠٥٩٤٠٩


سومالی - هران

منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پ. ٢ ٢٢٢٤٥١٤٦ نمابر ٢٢٢٤٥١٤٦


سیرالئون - تهران

منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ نمابر ٧٧٥٢٩٥١٥


صربستان ومونته نگرو یوگسلاوی - تهران

منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پ. ١٢ ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩نمابر


عربستان سعودی - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر - ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ نمابر ٢٢٢٩٤٦٩١


عمان - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ نمابر ٢٢٠٤٤٦٧٢


فرانسه - تهران

منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥نمابر ٦٦٧٠٦٥٤٣


فلسطین - تهران

منطقه 6 ، خیابان فلسطین ، شمره 145، 66464501،66402513، 66465736، نمابر 66465736


فلیپین - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ نمابر ٢٢٠٤٦٢٣٩


فنلاند - تهران

منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ نمابر ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢


قبرس - تهران

منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ نمابر ٢٢٢١٩٨٤٣


قرقیزستان - تهران

منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣٥٤ نمابر ٢٢٢٨١٧٢٠


قزاقستان - تهران

منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - ش. ٤ ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ نمابر ٢٢٥٤٦٤٠٠


قطر - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ نمابر ٢٢٠٥٨٤٧٨


کانادا - تهران

منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ نمابر ٨٨٧٣٣٢٠٢


کره جنوبی - تهران

منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ نمابر ٨٨٠٥٤٨٩٩


کره شمالی - تهران

منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ نمابر ٨٨٧٧١٤٤٧


کروواسی - تهران

منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥نمابر ٦٦٧٢٦٩٦١


کنیا - تهران

منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ نمابر ٢٢٠٤٨٦١٩


کوبا - تهران

منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ نمابر ٢٢٢٥٩٢٣٠


کویت - تهران

منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 نمابر ٨٨٧٨٨٢٥٧


گرجستان - تهران

منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی - ٢٢٢١١٤٧٠ نمابر ٢٢٢٠٦٨٤٨


گینه - تهران

منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٣٥٧٤٤ نمابر ٧٧٥٣٥٧٤٣


لبنان - تهران

منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥نمابر


لهستان - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ نمابر ٨٨٧٨٨٧٧٤


لیبی - تهران

منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ نمابر ٢٢٢٣٦٦٤٩


مالزی - تهران

منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ نمابر ٢٢٠١٠٤٧٧


مالی - تهران

منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی - ش. - ٢٢٥٤٥٣٤٥ نمابر ٢٢٥٩٠١٩٠


مجارستان - تهران

منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣نمابر


مصر - تهران

منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ نمابر ٢٢٢٤٢٢٩٩


مغرب - تهران

منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی - ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ نمابر ٢٢٢١٥٧٩١


مکزیک - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ نمابر ٢٢٠٥٧٥٨٩


ترکیه - تهران

منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ نمابر 33117928


نروژ - تهران

منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ نمابر ٢٢٢٩٢٧٧٦


نیجریه - تهران

منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨نمابر


نیوزلند - تهران

منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ نمابر ٨٨٧٥٧٠٥٦


واتیکان - تهران

منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - ش. ٩٧ ٦٦٤٠٣٥٧٤نمابر 6٦٤١٩٤٤٢


ونزوئلا - تهران

منطقه ٣ - خ. آفریقا - ک. ارمغان شرقی - بن بست مازیار - پ. ٢ ٢٢٠٥١٩٥٥, ٨٨٧١٥١٨٥ ٢٢٠٢٠٥٨٤نمابر


ویتنام - تهران

منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠نمابر2٢٤١٦٠٤٥


هلند - تهران

منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ نمابر ٢٢٥٦٦٩٩٠


هند - تهران

منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ نمابر٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣


مقالات مرتبط