آدرس زیرساخت بحران برای ایمن سازی آینده حمل و نقل هوایی

18 بهمن 1396

سنگاپور - انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) خواستار توجه فوری به چالش های زیربنایی برای اطمینان از آینده صنعت است.

داشتن زیرساخت برای رشد برای آینده صنعت ما حیاتی است اما در بسیاری از نقاط کلیدی، آن را به اندازه کافی سریع برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون ساخته نمی شود و روند نگران کننده ای است که هزینه ها را افزایش می دهد، یکی از این خصوصیات خصوصی سازی است. چهارچوب قانونی صحیح برای تعادل منافع سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود، با علاقه عمومی برای فرودگاه به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی یافت نشد. همه خوش بینی با پشتیبانی از سفارشات هواپیما قوی به معنای چیزی نیست اگر ما توانایی مدیریت ترافیک در هوا و فرودگاه ها "، الکساندر دونانیو در سخنرانی خود در نشست رهبری هواپیمایی سنگاپور در نمایشگاه سنگاپور (SAALS) گفت. موضوع این اجلاس "تجدید حیات آینده هواپیمایی" است.

De Juniac به عنوان نگرانی های بزرگ خود در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، کمبود ظرفیت فرودگاه در جاکارتا، بانکوک و مانیل را برجسته کرده است. در انتهای دیگر طوفان، فرودگاه Incheon فرودگاه سئول است که اخیرا ظرفیت باند و ترمینال را بدون افزایش هزینه ها برای خطوط هوایی و مسافرین اضافه کرده است. اینچون دو سال پیش تخفیف تخفیف فرودگاه را گسترش داده است. این یک مثال بسیار مثبتی است این فرودگاه همچنین نشان می دهد که درک عمیق از نقش هوانوردی در اتصال اقتصاد کره به فرصت های اقتصادی در سطح جهان، نشان می دهد.

https://www.traveldailynews.com