آخرین نقاش پوستر فیلم در تایوان

فرداد پرواز

پس از گذشت 48 سال از جاودانگی افسانه های هالیوود، یکی از آخرین نقاشان پوستر فیلم در جهان که اکنون تقریبا کور می باشد قول داده است تا زمانی که دیگر نمیتواند ببیند، به حرفه خود ادامه دهد.


15 آذر 97


تئاتر Chin Men در تاینان، شهری در جنوب غربی ساحل تایوان، تنها سینمایی است که در کشور باقی مانده است که هنوز هم پوسترهای فیلم "نقاشی شده با دست" را نشان می دهد. بوم های نقاشی 20 متر مربع، کار آقای یان Yan Jhen-Fa، شصت و شش ساله می باشد که به مدت 48 سال است که پوسترهای فیلم را نقاشی می کند. در دوران چاپ دیجیتال و بیلبورد های کامپیوتری، یان یکی از آخرین نقاشان باقیمانده پوستر فیلم در جهان است. یان در آستانه از دست دادن بینایی چشمانش می باشد اما هنوز حاضر نیست تا از نقاشی دست بردارد. یان گفت: "من نقاشی می کنم تا زمانی که دیگر نتوانم ببینم."