آتن مشتاق به همکاری با ایران در صنعت گردشگری است

فرداد پرواز

4 دی 1396


23 دسامبر (MNA) - نماینده ایران در آتن در دیدار با وزیر گردشگری یونان، بر ضرورت تقویت همکاری و ایجاد امکانات بیشتر برای تبادل گردشگران تأکید کرد.مجید متلبی شبستری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونان، در دیدار با وزیر گردشگری یونان الینا کوتورا، در مورد مکان های توسعه همکاری بین دو کشور در زمینه صنعت گردشگری صحبت کرد.سفیر ایران با اشاره به تاریخ طولانی تمدن و جاذبه تاریخی دو کشور از یک سو و تمایل ملل ایرانی و یونان به آشنایی بیشتر با فرهنگ های غنی و جاذبه های بی شمار هردو کشور از سوی دیگر، بر نیاز به همکاری عمیق تر و ایجاد امکانات بیشتر برای تبادل گردشگران و مشارکت بخش های مرتبط برای توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد.النا کوتورا به تاریخ سابقه ایران اشاره کرده و در حالی که از توسعه روابط در زمینه گردشگری استقبال می کند، گفت: «مکان های زیبای ایران در بخش گردشگری و داشتن آثار باستانی و مهم تاریخی، تعداد زیادی از علاقه مندان را به خود جذب می کنند.


https://en.mehrnews.com